Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Category
  2. meat

(미식육) 냉동 돼지고기 다짐육 400g (NẠC HEO XAY 400g)

기본 정보
(미식육) 냉동 돼지고기 다짐육 400g (NẠC HEO XAY 400g)
90,200₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
(미식육) 냉동 돼지고기 다짐육 400g (NẠC HEO XAY 400g) up down 90200 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


더 맛있는 돼지고기를 위한 기다림

마켓사이공 고기 브랜드, 미식육


미식육

더 맛있는 고기를 공급하고싶은 

마켓사이공의 새로운 고기 브랜드!

Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.