Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

Trang Hiện Tại
  1. Category
  2. meat

[고기친구] 냉동 우족 1kg (Chân Giò Bò 1kg) Out-of-stock

기본 정보
[고기친구] 냉동 우족 1kg (Chân Giò Bò 1kg)
261,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[고기친구] 냉동 우족 1kg (Chân Giò Bò 1kg) up down 261000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보2020년부터 MEAT79 (미트 바이 찐 / 고기친구) 라는 이름으로

고객의 니즈를 반영한 다양한 제품들을 신선한 재료들과 합리적인 가격으로 제공해드리고 있습니다.


Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.