Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[풀무원] 밀누들 떡볶이 423g / [Pulmuone] Bánh gạo cay Tteokbokki dạng sợi 423g

기본 정보
[풀무원] 밀누들 떡볶이 423g / [Pulmuone] Bánh gạo cay Tteokbokki dạng sợi 423g
98,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[풀무원] 밀누들 떡볶이 423g / [Pulmuone] Bánh gạo cay Tteokbokki dạng sợi 423g up down 98000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보*풀무원 떡볶이의 경우 방부제 사용 대신 방부제 역할을 해주는 약한 식초를 사용합니다. 조리전 떡을 행구고 조리 하시면 좋습니다! 조리전 꼭 떡을 물에 행궈주세요!Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.