Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[풀무원] 모짜렐라 치즈볼 360g / [Pulmuone] Phô mai viên Mozzarella 360g

기본 정보
[풀무원] 모짜렐라 치즈볼 360g / [Pulmuone] Phô mai viên Mozzarella 360g
₫195,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[풀무원] 모짜렐라 치즈볼 360g / [Pulmuone] Phô mai viên Mozzarella 360g up down 195000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


100% 자연 모짜렐라 치즈 듬뿍!


“모짜렐라 치즈볼”

바삭한 빵에 100% 모짜렐라치즈가 듬뿍!
겉은 바삭하고 안은 고소하고 부드러운 치즈볼에 매력에 빠져보세요.

100% 자연 모짜렐라 치즈 듬뿍

고소하고 쫄깃한 100% 자연 프로볼로네 모짜렐라 치즈를 듬뿍 넣어 제대로 만들었습니다.

비법 빵가루

발효숙성 도우와 풀무원만의 비법 빵가루로 겉은 바삭 속은 쫄깃하고
부드러운 빵은 전자레인지에 돌려도 바삭한 식감을 맛 보실 수 있습니다.

단짠 조합

쫄깃한 모짜렐라 치즈에 사양벌꿀을 더해 단짠단짠 환상 조합을 맛 볼 수 있습니다.
모짜렐라치즈볼 구성


주의사항
  • 본 제품은 계란, 우유, 메밀, 땅콩, 게, 새우, 토마토, 호두, 오징어,조개류(전본,홍합 포함)를
    사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
  • 조리 시 뜨거운 물, 조리기구에 데이지 않도록 주의하십시오.
  • 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동하지 마시길 바랍니다.
  • 가열기구의 불세기에 따라 조리시간이 차이가 날 수 있으니 주의하여 조리하시기 바랍니다.


Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.