Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

완도산 활전복 1kg 10~14마리 (Bào ngư sống 1kg 11~13 con)

기본 정보
완도산 활전복 1kg 10~14마리 (Bào ngư sống 1kg 11~13 con)
₫1,080,000 ( ₫270,000 discount)
₫1,350,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
완도산 활전복 1kg 10~14마리 (Bào ngư sống 1kg 11~13 con) up down 1350000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


* 완도산 전복으로 항공 수조컨테이너를 통해 신선하게 입고 됩니다. 배송시, 활상태로 배송이 됩니다. 마켓사이공 완도산전복 후기를 참고하세요!
Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.