Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[백설] 돼지불고기양념장 290g / [BEKSUL] Xốt ướp Bulgogi heo 290g

기본 정보
[백설] 돼지불고기양념장 290g / [BEKSUL] Xốt ướp Bulgogi heo 290g
42,000₫

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

수량을 선택해주세요.

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[백설] 돼지불고기양념장 290g / [BEKSUL] Xốt ướp Bulgogi heo 290g up down 42000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보
매콤한 돼지불고기 양념 290g

1953년부터 쌓아온 백설의 노하우를 담은 매콤한 돼지불고기 양념입니다. 감칠맛 나는 양념으로 매콤한 돼지불고기를 뚝딱 완성해보세요. 당도까지 관리한 국산 배와 사과를 듬뿍 넣어 부드러운 단 맛을 자랑해요. 또한 마늘과 미림, 후추 등을 넣어 별도의 밑간 없이도 맛이 깔끔하답니다. 돼지고기와 함께 각종 채소를 양념에 10분간 재운 후, 팬에 고기를 볶아 완성해보세요.
Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.