Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

[미식해] 고급 일식 레스토랑용 성게알 200g / Trứng nhím biển Nhà hàng Nhật Bản 200g

기본 정보
[미식해] 고급 일식 레스토랑용 성게알 200g / Trứng nhím biển Nhà hàng Nhật Bản 200g
₫262,000 ( ₫88,000 discount)
₫350,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
[미식해] 고급 일식 레스토랑용 성게알 200g / Trứng nhím biển Nhà hàng Nhật Bản 200g up down 350000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보일식당 납품용

미식海 성게알


일본 식당 납품용으로 기존의 성게알보다 맛나고 고급지며,  200g의 넉넉한 양으로 생으로 드셔도, 요리로 드셔도 아주 좋습니다.

Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.