Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

랑베이커리 치즈케익 8cm 180g (Bánh phô mai nhỏ 180g)

기본 정보
랑베이커리 치즈케익 8cm 180g (Bánh phô mai nhỏ 180g)
₫80,000 ( ₫34,000 discount)
₫114,000

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

카테고리
위와 같이 상세정보가 있는 제품을 선택해주세요.

제품 양

제품을 선택하면 아래에 자동으로 추가됩니다.

제품 목록
제품명 수량 가격
랑베이커리 치즈케익 8cm 180g (Bánh phô mai nhỏ 180g) up down 114000 (  )
옵션 정보
소계0

주문 시 감소된 하위 주문 수가 표시됩니다.

Preferential

  • 상세정보


랑 베이커리 치즈케익


하노이 판매시마다 완판 제품 하노이에서 너무나 유명하고 하노이 여성들의 맘을 사로잡은 프리미엄 레스토랑의 랑 베이커리  치즈케이크 입니다. 드셔 보시면 그 차이를 느끼실 수 있습니다. 빨간 케이스에 담겨서 배송이 됩니다. 크리스마스 케이크로도 좋습니다.

2018년 하노이 미딩에 문을 연 “lang the bakery” 는

“less quantity, more quality”라는 슬로건 아래

높은 퀄리티의  재료만을  사용하여 

랑 베이커리에서만 경험할수 있는 “cheesecake”

그리고 “chocolate cake”를 제공해 왔습니다. 

이제 그 이름을 “lang the cheesecake”로 변경하며

새롭게 준비한 패키지로 여러분을 찾아갑니다.Đánh giá

후기를 여기에 게시하세요.

There are no posts to show

write a review See All

MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION
Copyright ⓒ 2022 마켓사이공 (Market Saigon) 호치민 식료품 배달 All rights reserved.