Market Saigon

고객 행복 센터

0794 011 967

오전 9시 - 오후 7시


주문 ·배송 안내

주문 : 오전 9시 - 오후 7시

배송 : 오전 9시 30분 - 오후 7시 30분

CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION

MST : 0316 588 405

Cấp ngày 21/5/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng ký Kinh doanh

Địa chỉ : Số 8 Đường Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Hotline : 0794 011 967

Email liên hệ : rogospeed@marketsaigon.com