Phương thức thanh toán

Để thuận tiện nhất cho khách hàng mua sắm tại Market Saigon, chúng tôi hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:


1. Thanh toán tiền mặt khi giao hàng.


2. Thanh toán trước bằng các hình thức:

- Chuyển khoản trước theo thông tin số tại khoản đính kèm:

MARKETSAIGON VIETNAM

SHINHAN BANK

700-018-713-186


- Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ / VISA / MASTER (Không áp dụng cho thẻ UNIPAY và AMERICAN EXPRESS)

이달의 이슈 미리보기

CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION

MST : 0316588405

Hotline : 0794 011 967(KR)

E-mail : marketsaigon.cs1@gmail.com

ADD : Số 8 Đường Lê Văn Miến, ThảoĐiền, Quận2, HCM 


주문 · 배송 안내 | 월-토

배송 : 오전 9시 - 오후 7시 30분

※ 일요일은 휴무입니다.


입금계좌번호

Shinhan Bank Vietnam

700-018-713186
CONG TY CO PHAN MARKETSAIGON VIETNAM

 

     고객 행복 센터 | 월 - 토 

      0794 011 967

      marketsaigon.cs1@gmail.com

      오전 9시 - 오후 7시

     주문 ·배송 | 월 - 토

      배송 : 오전 9시 - 오후 7시 30분


CÔNG TY CỔ PHẦN MARKETSAIGON VIETNAM COOPERATION

MST : 0316 588 405

Cấp ngày 21/5/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng ký Kinh doanh

Địa chỉ : Số 8 Đường Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Hotline : 0794 011 967

Email liên hệ : rogospeed@marketsaigon.com