Phương thức thanh toán

Để thuận tiện nhất cho khách hàng mua sắm tại Market Saigon, chúng tôi hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:


1. Thanh toán tiền mặt khi giao hàng.


2. Thanh toán trước bằng các hình thức:

- Chuyển khoản trước theo thông tin số tại khoản đính kèm:

MARKETSAIGON VIETNAM

SHINHAN BANK

700-018-713-186


- Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ / VISA / MASTER (Không áp dụng cho thẻ UNIPAY và AMERICAN EXPRESS)

이달의 이슈 미리보기